Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Biến tần 2.2kW - SG300-2K2GB-2S-M - Kewo Vietnam - TMP Vietnam

Kính gửi : Quý Khách hàng ! 
Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách hàng Biến tần của KEWO:

Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG100-2K2GB-1S
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG100-2K2GB-2S-M
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG100-2K2GB-4T
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG100-2K2GB-4T-M
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG300-2K2GB-2S
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG300-2K2GB-2S-M
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG300-2K2GB-4T
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG300-2K2GB-4T-M
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG320-2K2GB-2S
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG320-2K2GB-2S-M
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG320-2K2GB-4T
Biến tần 2.2kWKewo VietnamSG320-2K2GB-4T-M
Biến tần 7.5kWKewo VietnamSG100-7K5GB-4T
Biến tần 7.5kWKewo VietnamSG100-7K5GB-4T-M
Biến tần 7.5kWKewo VietnamSG300-7K5GB-4T
Biến tần 7.5kWKewo VietnamSG300-7K5GB-4T-M
Biến tần 7.5kWKewo VietnamSG320-7K5GB-4T
Biến tần 7.5kWKewo VietnamSG320-7K5GB-4T-M

Mọi thông tin xin liên hệ :

Skype: thanhthuytxt

Mail: thuy.tmpvietnam@gmail.com 

  sale03@tmpvietnam.com

Tel: 01654 926 912 - 0912 47 0069

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Khởi động mềm 3p 220V - EM-GJ2-100 - Kewo Vietnam - TMP Vietnam

Kính gửi : Quý Khách hàng ! 
Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách hàng Khởi động từ của KEWO:


Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-5d5
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-7d5
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-011
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-015
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-018
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-022
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-030
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-037
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-045
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-055
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-075
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-090
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-100
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-132
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-160
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-185
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-200
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-220
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-250
Khởi động mềm 3p 220V Kewo VietnamEM-GJ2-315


Mọi thông tin xin liên hệ :

Skype: thanhthuytxt

Mail: thuy.tmpvietnam@gmail.com 

  sale03@tmpvietnam.com

Tel: 01654 926 912 - 0912 47 0069

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Card giao diện - MAS-AI-RTD-08-D - Masibus Vietnam - TMP Vietnam

Kính gửi : Quý Khách hàng ! 
Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách hàng các thiết bị của hãng Masibus:

INTERFACE CARDSMODELDESCRIPTION
INTERFACE CARDSMAS-AI-RTD-08-DRTD Module
INTERFACE CARDSMAS-DI-16-DC-D16 Ch DI module DC Input
INTERFACE CARDSMAS-DI-16-AC-D16 Ch DI module AC Input
INTERFACE CARDSMAS-DO-RL-08-D8 ch Relay Interface Module
INTERFACE CARDSMAS-AI-08-D8 Ch AI Isolators


Mọi thông tin xin liên hệ :
Skype: thanhthuytxt
Mail: thuy.tmpvietnam@gmail.com 
  sale03@tmpvietnam.com
Tel: 01654 926 912 - 0912 47 0069

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

Cân chuyên đếm Sauter - FKC 30K-6 - Sauter Vietnam - TMP Vietnam

Kính gửi : Quý Khách hàng ! 
Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thực hiện dịch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tần, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp...
Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách hàng Cân chuyên đếm của hãng Sauter:

Sauter VietnamSMT 10K-3
Sauter VietnamFKC 30K-6
Sauter VietnamFKC 30K-5
Sauter VietnamFKC 60K-6
Sauter VietnamFKC 60K-5
Sauter VietnamFKA 30K-4
Sauter VietnamFKA 60K-4
Sauter VietnamCXB 3K0.2
Sauter VietnamCXB 6K0.5
Sauter VietnamCXB 15K1
Sauter VietnamCXB 30K2
Sauter VietnamCXB 3K1NM
Sauter VietnamCXB 6K2NM
Sauter VietnamCXB 15K5NM
Sauter VietnamCXB 30K10NM
Sauter VietnamCFS 300-3
Sauter VietnamCFS 3K-5
Sauter VietnamCFS 6K0.1
Sauter VietnamCFS 15K0.2
Sauter VietnamCFS 30K0.5
Sauter VietnamCFS 50K-3
Sauter VietnamCDS 4K0.02
Sauter VietnamCDS 15K0.05
Sauter VietnamCDS 16K0.1
Sauter VietnamCDS 30K0.1
Sauter VietnamCDS 30K0.1L
Sauter VietnamCDS 36K0.2L
Sauter VietnamCDS 60K0.2
Sauter VietnamCDS 100K0.5

Mọi thông tin xin liên hệ :

Skype: thanhthuytxt

Mail: thuy.tmpvietnam@gmail.com 

  sale03@tmpvietnam.com

Tel: 01654 926 912 - 0912 47 0069