Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

J141-212A - DigiPack Parison Wall Thickness Controller - Moog Vietnam

Kính gửi : Quý Khách hàng ! 
Lời đâu tiên, Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) xin gi li cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dng dch vụ ca chúng tôi. Kính chúc Quý Khách sc khe, hnh phúc và thnh vượng.
Chúng tôi đang là nhà phân phối và thc hin dch vụ thiết bị Tự Động Hóa như : Cảm biến, Biến Tn, PLC, HMI, Motor, Motor Servo, Relays…, ca nhiu hãng lớn đến từ các nước như: Đức, M, Nht, Ý, Hàn Quc, Pháp...

STTNameCode
1Servo ValveD661-4043 
2Servo ValveReplaced by: 761-4150B
Code: J076-150
3DIGITAL CONTROLLERD136-001-007
4Clamp / KLEMMEVK055-018
5Clamp / KLEMMEVK055-009
6radial furnace probe lens, only in combination with FK-CF-PTZ-3600 series angel of view
horizontal=990 - vertikal = 730 with variable angled
FRO-R-9973-12-M
7servo valve 2-stageG761-3005B
servo valve 2-stage
S63JOGM4VPL
8servo valve / 2-stageG761-3001B
H04JOFM4VPL
9servo valve / 2-stageG761-3003B
H19JOGM4VPL
10Servovalve 1-stageJ061-113
obsolete
Successor: D061-612C
D061-612C
Servovalve 1-stage
S08FOEAANBR
11proportional valveJ662-034A
obsolete
Successor: D662-5005
D662-5005
proportional valve
D02HAAF5NSA0-P
12Amplifier Amplifier
Code : G122-202
13
G122-202-A001
14SERVO VALVE 2-STAGEG761-3008B
SERVO VALVE 2-STAGE
H19JOGM4VPH
15Servo valveJ866-0002
Servo valve
weight: 2,1 kg/pc
16DIGITAL CONTROLLERD136-001-007
DIGITALER REGLER /
DIGITAL CONTROLLER
MSC OpEm 4MB RAM/Profibu
(D136-001-007)
17SERVOVALVE / SERVOVENTILG761-3033B
SERVOVALVE / SERVOVENTIL
No. S63JOGA4VPL
weight: 1,1 kg/pc
18SERVO VALVEReplaced by: G761-3004B
H38JOGM4VPL
SERVO VALVE 2-STAGE
19Valve MoogValve Moog
D661-4043
proportional Valve
P80HAAA4NSM2-O
20Servo valve / 2-stageG761-3003
not available anymore.
Successor: G761-3003B
G761-3003B
Servo valve / 2-stage
H19JOGM4VPL
21
G761-3008B
SERVO VALVE 2-STAGE
H19JOGM4VPH
22Buffer AmplifierG123-815 
23servo valve 2-stageG761-3005B
servo valve 2-stage
S63JOGM4VPL
24Amplifier CardG123-815A001
not available anymore.
Successor: G123-825-001
G123-825-001
Amplifier Card
25
Code: D661-4085  P60HAAF6VSX2-B
26
Code: G631-3702B
27PROPORTIONAL VALVE D661-4085 
PROPORTIONAL VALVE
P60HAAF6VSX2-B
weight: 6,1 kg/pc
28SERVO VALVE G631-3702B
SERVO VALVE
H40FDFM4VBR
weight: 2,2 kg/pc
29direct operated valveD634-319C (D634--319C)
R40KO2M0NSP2
direct operated valve
weight: 6,5-12 kg/pc PACKAGE INCLUDED
30
FK-CF-PTZ-3612-2-IQ-R1
weight: 0,45 kg/pc
31SERVO VALVE 2-STAGEMODEL  : G771K200A)
G771K200A
SERVO VALVE 2-STAGE
H19FOFA4V14
32VP Controller DIN 24VG122-828B017
VP Controller DIN 24V
33
D633-521B
R16KO1F0NSX2
weight: approx 2,8 KG / PC
(Model: D633-521B
Type: R16KC1F0NS3X2
S/N:D249
supply: 24V)
34Servo valveModel:   D681Z4815G,
Type:  P80HXUU6HEY2-N
35DigiPack Parison Wall Thickness ControllerDigiPack Parison Wall Thickness Controller
Replaced by: J141-214A
(Model: J141-212A)


Mọi thông tin xin liên hệ :

Mail: thuy.tmpvietnam@gmail.com 

Tel: 01654 926 912

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét